El Mur (Utopia II)
Fusta DM, 36 x 69 x 17, maqueta escala 1/15 - 2003